Rozkład dnia

6.00-8.00 Schodzenie się dzieci. Praca wyrównawcza; ćwiczenia słuchowe i artykulacyjne. Zabawy
dowolne.
8.00-8.15 Zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne. Zabiegi higieniczne
8.15- 8.45 I śniadanie.
8.45-10.00 Przygotowanie do zajęć. Zajęcia dydaktyczne. Wycieczki.
10.00-10.15 Zabiegi higieniczne. II śniadanie.
10.15-11.00 Zabawy dowolne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawa ruchowa.
11.00-11.35 Przygotowanie do obiadu.

Obiad-I danie.

11.35-13.30 Leżakowanie 3-latki,5,6-latki-relaksacja, zajęcia dydaktyczne; praca z książką.
13.30-13.45 Zabiegi higieniczne. Zabawa ruchowa.
13.45-14.15 Obiad-II danie.
14.15-16.30 Rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne. Praca indywidualna i wyrównawcza
Kontakty indywidualne

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: