RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00-8.00 Schodzenie się dzieci, Praca wyrównawcza: ćwiczenia słuchowe i artykulacyjne. Zabawy dowolne.

8.00- 8.15 Zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne. Zabiegi higieniczne.

8.15-8.45 I śniadanie.

8.45-10.00 Przygotowanie do zajęć. Zajęcia dydaktyczne. Wycieczki.

10.00- 10.15 Zabiegi higieniczne. II śniadanie.

10.15-11.00 Zabawy dowolne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawa ruchowa.

11.00-11.35 Przygotowanie do obiadu. Obiad I danie. 

11.35-13.30 Relaksacja. 6-latki- zajęcia dydaktyczne; praca z książką 

13.30-13.45 Zabiegi higieniczne. Zabawa ruchowa.

13.45-14.15 Obiad- II danie.

14.15-16.30 Rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne. Praca indywidulana i wyrównawcza. Kontakty indywidualne.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: