Grupa I

Podczas zajęć mali ogrodnicy dowiedzieli się, czego potrzebują rośliny, aby rosnąć, jakie są etapy sadzenia roślin – w teorii i w praktyce. Podjęte działania miały na celu poznanie otaczającego świata, kształtowanie odpowiednich umiejętności i rozbudzanie ciekawości przyrodniczej u przedszkolaków.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: