Rekrutacja 2021/2022 r.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

1. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia terminów rekrutacji - POBIERZ

2. Harmonogram rekrutacji 2021/2022 - POBIERZ

2. Zasady rekrutacji do przedszkoli - POBIERZ

3. Miejsce zamieszkania dziecka - POBIERZ

 

4. Deklaracja pobytu - POBIERZ

 

5. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej - POBIERZ

 

6. Oświadczenie o rodzeństwie - POBIERZ

 

7. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka- POBIERZ

 

8. Oświadczenie o wielodzietności rodziny - POBIERZ

 

9. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Polkowice - POBIERZ

 

10. Potwierdzenie zatrudnienia rodziców - POBIERZ

 

11. Wniosek o przyjęcie do przedszkola - POBIERZ


12. Wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach Podstawowych - POBIERZ

 

13. Potwiedrzenie woli - POBIERZ

 

 

Informacja dot. rekrutacji - 19.03.2021r.

UWAGA!!!
W związku licznymi zachorowaniami na Covid 19 i  zawieszeniem zajęć w placówce w sprawach rekrutacji proszę kontaktować się pod numerem telefonu 782-909-613