Nasze Przedszkole

Przedszkole Miejskie nr 2 "Słoneczko" w Polkowicach jest najstarszym obecnie przedszkolem w Polkowicach. Funkcjonuje od 1971 r. Zlokalizowane jest na osiedlu Sienkiewicza przy ul. 11- go Lutego 18. Znajduje się w dwukondygnacyjnym budynku , z dala od centrum miasta i głównych dróg komunikacyjnych. Placówka dysponuje czterema salami zabaw , salą gimnastyczną , gabinetem metodycznym i terapeutycznym. Wyposażenie sal jest bogate i w bardzo dobrym stopniu umożliwia realizację zadań edukacyjnych. Ponadto posiada własny, duży ogród wyposażony w bogaty sprzęt służący do bezpiecznych zabaw dzieci.( mini amfiteatr, górka saneczkowa, różnorakie huśtawki, domki, piaskownice, drabinki, zestawy zabawowe, ławeczki).
Przedszkole posiada 120 miejsc w 5 grupach wiekowych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz oddział zamiejscowy w Trzebczu z ilością 15 miejsc.

Łącznie zatrudnionych jest 27 osób w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 6 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje do pracy na zajmowanym stanowisku. Są to osoby bardzo twórcze, poszukujące nowych metod pracy , rozwijają swoje umiejętności i wiadomości poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Pełnią funkcje wspierającą i integrującą działania wychowawcze . Stosują indywidualne metody i zróżnicowany stopień trudności zadań dydaktyczno - wychowawczych. Tworzą klimat i warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka .

Przedszkole zatrudnia specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych takich jak

  • Rytmika
  • Gimnastyka ogólnorozwojowa
  • Język angielski
  • Zajęcia logopedyczne
  • Zajęcia terapeutyczne
  • Nauka pływania

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: