Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

 

6:00 - 8:00 - schodzenie się dzieci do przedszkola, praca wyrównawcza:ćwiczenia słuchowe i artykulacyjne.Zabawy dowolne.

8:00 - 8:15 - zabawy i ćwiczenia ruchowe. Zabiegi higieniczne.
8:15 - 8:45 - śniadanie,

 

8:45 - 10:00 - przygotowanie do zajęć dydaktycznych.
Zajęcia dydaktyczne. Wycieczki.


10:00 - 10:15 - Zabiegi higieniczne. II śniadanie.

10:15 - 11:00 - Zabawy dowolne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawa ruchowa.
11:00 - 11:35 - Przygotowanie do obiadu.

Obiad - I danie.

11:35 - 13:30- Leżakowanie.

6- latki - zajęcia dydaktyczne ; praca z książką.

 

13:30 - 13:45 - Zabiegi higieniczne.

Zabawa ruchowa.

13.45 - 14.15 Obiad - II danie.

14: 15 - 16:30 - rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne.

Praca indywidualna i wyrównawcza.

Kontakty indywidualne.