Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 2 "Słoneczko" w Polkowicach

Przedszkole Miejskie Nr 2 "Słoneczko" w Polkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 2 "Słoneczko" w Polkowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-10-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • brak zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu;
 • • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • • linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – nie uprzedzają o tym, że strona otworzy się w nowym oknie,
 • • brak opisów alternatywnych grafik,
 • • brak skiplinków przenoszących do głównej treści lub innej części strony
 • • strona nie informuje nas gdzie dokładnie się na niej znajdujemy
 • • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia

 • • Artykuły sprzed 23.09.2018 r.
 • • Dokumenty przesłane z innych podmiotów w formie skanu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Kukła.
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: (76) 7497373

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 „Słoneczko” w Polkowiacah
 • Adres: ul. 11 Lutego 18
  59-101 Polkowice
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: 767497373

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Wejście do budynku odbywa się schodami, jednakże jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ze względu na znajdujący się podjazd dla wózków.
2. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
3. W odległości 15m znajduje się parking miejski z wydzielony miejscem dla osoby niepełnosprawnej
4. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
6. Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.